เบอร์โทรฉุกเฉิน

เบอร์โทรฉุกเฉิน

กรกฎาคม 4, 2021 0 By admin

ฉุกเฉิน

ดับเพลิงตำรวจ
ดับเพลิง :199ตำรวจ :191
รถพยาบาลรัฐบาล
รถพยาบาล :1669รัฐบาล :1111
ตำรวจท่องเที่ยวติดต่อ ททท.
ตำรวจท่องเที่ยว :1155ติดต่อ ททท. :1672

เบอร์โทรสถานทูต

Australia 0 2344 6300

Australia (Chiangmai branch) 0-5349-2480

Australia (Phuket branch) 0-7637-2600

Australia (Surat Thani Branch) 0-7792-0281

Austria 0 2105 6700-09

Bangladesh 02 266 6565

Belgium 02 108 1810

Bhutan 0 2274 4740-2

Brazil 0 2679 8567-8

Brunei 0 2714 7395-99

Cambodia 0 2957 5851-2

Cambodia (Sakaeo Branch) 03-7230-2024

Canada 0 2646 4300

Chile 0 2260 0045-8

China 0 2245 0088

China (Chiangmai Branch) 0 5327 6457

China (Khon Kaen Branch) 0 432 26873

China (Phuket Branch) 0 667 6304180

Cuba 0 2665 2803

Czech 0 2250 9223-4

Democratic People?s Republic of Korea 0 2319 2686

Denmark 0 2343 1100

EGYPT 0 2726 9831-3

Finland 0 2207 8700

France 0 2657 5100

France (Chiangmai Branch) 0-5328-1466

France (Phuket Branch) 0-7627-3511

France (Surat Thani Branch) 0-7796-1711

Germany 0 2287 9000

Germany (Chiangmai Branch) 0-5383-8735

Germany (Pattaya Branch) 0-3871-3613

Germany (Phuket Branch) 0-7661-0407

Greece 0 2667 0090-2

Holy See 0 2212 5853-4

Hungary 0 2118 9600

India 0 2258 0300-6

India (Chiangmai Branch) 0-5324-3066

India (Song Khla Branch) 0-7430-7313

Indonesia 0 2252 3135-40

Indonesia (Song Khla Branch) 0-7431-1544

Iran 0 2390 0871-3

Ireland 02 016 1360

Israel 0 2204 9200

Italy 0 2250 4970

Italy (Chiangmai Branch) 0-5321-2925

Italy (Phuket Branch) 08-6689-6819

Japan 0 2696 3000

Japan (Chiangmai Branch) 0-5320-3367

Kazakhstan 0 2254 3043-5

Kenya 0 2712 5721

Laos 0 2539 6679

Laos (Khon Kaen Branch) 0-4324-2858

Libya 02 672 9200

Luxembourg 0 2677 7360

Malaysia 0 2629 6800

Malaysia (Song Khla Branch) 0-7431-1062

Malta 0 2771 7597

Mexico 0 2285 0995

Mongolia 0 2381 1400

Morocco 0 2679 5604-6

Nepal 0 2391 7240

Netherlands 0 2309 5200

Netherlands (Chiangmai Branch) 0-5380-6816

Netherlands (Phuket Branch) 0-7630-4096-97

New Zealand 0 2254 2530

Nigeria 0 2711 3076-8

Norway 0 2204 6500

Norway (Pattaya Branch) 0-3823-1630

Norway (Phuket Branch) 0-7623-7156

Oman 0 2639 9380-2

Pakistan 0 2253 0288-9

Panama 0 2679 7988-90

Peru 0 2260 6243

Poland 0 2645 0367

Portugal 0 2234 2123

Qatar 0 2660 1111

Republic of Korea 0 2247 7537-39

Republic of Korea (Chiangmai branch) 0-5322-3120

Republic of Korea (Phuket branch) 0-7623-4452

Romania 0 2240 2522

Russia 0 2234 9824

Russia (Pattaya Branch) 0-3825-0141

Russia (Phuket Branch) 0-7628-4767

Saudi Arabia 0 2639 2999

Singapore 0 2286 2111

Slovakia 0 2677 3445-6

South Africa 0 2659 2900

Spain 0 2661 8284-6

Sri Lanka 0 2261 1938

Sweden 0 2263 7200

Sweden (Chiangmai Branch) 0-5329-8632

Sweden (Pattaya Branch) 0-3836-4485

Switzerland 0 2674 6900

the Republic of the Philippines 0 2259 0139-40

Turkey 0 2355 5486-87

Ukraine 0 2685 3216

Union of Myanmar 0 2234 0278

United Arab Emirates 0 2402 4000

United Kingdom 0 2305 8333

United Kingdom (Chiangmai Branch) 0-5326-3015

United Kingdom (Phuket Branch) 0-7631-8188

United Kingdom (Surat Thani Branch) 08-6941-0649

United States of America 02-205-4000

United States of America (Chiangmai Branch) 0-5325-2629

Uzbekistan 0-2675-3995

Vietnam 0 2251 5838

Vietnam (Khon Kaen Branch) 0-4324-2190

เพิ่มเติ่ม: https://thai.tourismthailand.org/Plan-Your-Trip/Useful-Call